Realizacja indywidualnych okien i drzwi w dużym domu z klasycznymi elementami wymaga dokładnego zaplanowania i dopasowania do stylu architektonicznego. Na początku projektowania, wykonuje się szczegółowe pomiary i opracowuje projekt techniczny, uwzględniając wymagania klienta. Następnie, przygotowuje się odpowiednie materiały i przystępuje do produkcji okien i drzwi, zwracając szczególną uwagę na jakość i trwałość zastosowanych materiałów. Po produkcji, przystępuje się do montażu, który musi być wykonany precyzyjnie i zgodnie z normami bezpieczeństwa. Ostatecznie, po zakończeniu montażu, okna i drzwi muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności użytkowej.